13 Jan

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 390.65)

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 390.65)

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 390.65)

با عرضه ویندوز ده و مهاجرت کاربرانی زیادی به این ویندوز نیاز به بروزرسانی درایورها و دیگر موارد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به این موضوع که محدودیت هایی برای دسترسی به وب سایت انویدیا وجود دارد و گشتن در وب سایت ها برای پیدا کردن درایور وقت زیادی را می گیرد تصمیم گرفتیم مانند گذشته با ارائه درایورهای جدید شما را در دانلود راحت تر داریورهای مورد نظر خودتان یازی کنیم. درایورهای که در ادامه دانلود خواهید کرد برای پردازنده های گرافیکی انویدیا و اینتل در دو نسخه دسکتاپ و لپ تاپ است که برای ویندوزهای 7، هشت، 8.1 و 10 در دو نسخه 32 و 64 بیتی ارائه شده است. امیدواریم این درایورها مورد استفاده شما قرار بکیرد.

برای دسترسی به درایورها به بخش مراجعه کنید.

 

موفق باشید

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 390.65)

(image)

با عرضه ویندوز ده و مهاجرت کاربرانی زیادی به این ویندوز نیاز به بروزرسانی درایورها و دیگر موارد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به این موضوع که محدودیت هایی برای دسترسی به وب سایت انویدیا وجود دارد و گشتن در وب سایت ها برای پیدا کردن درایور وقت زیادی را می گیرد تصمیم گرفتیم مانند گذشته با ارائه درایورهای جدید شما را در دانلود راحت تر داریورهای مورد نظر خودتان یازی کنیم. درایورهای که در ادامه دانلود خواهید کرد برای پردازنده های گرافیکی انویدیا و اینتل در دو نسخه دسکتاپ و لپ تاپ است که برای ویندوزهای 7، هشت، 8.1 و 10 در دو نسخه 32 و 64 بیتی ارائه شده است. امیدواریم این درایورها مورد استفاده شما قرار بکیرد.

برای دسترسی به درایورها به بخش مراجعه کنید.

 

موفق باشید

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 390.65)

21 Dec

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید ای ام دی نسخه 17.12.2 و انویدیا نسخه 388.71)

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید ای ام دی نسخه 17.12.2 و انویدیا نسخه 388.71)

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید ای ام دی نسخه 17.12.2 و انویدیا نسخه 388.71)

با عرضه ویندوز ده و مهاجرت کاربرانی زیادی به این ویندوز نیاز به بروزرسانی درایورها و دیگر موارد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به این موضوع که محدودیت هایی برای دسترسی به وب سایت انویدیا وجود دارد و گشتن در وب سایت ها برای پیدا کردن درایور وقت زیادی را می گیرد تصمیم گرفتیم مانند گذشته با ارائه درایورهای جدید شما را در دانلود راحت تر داریورهای مورد نظر خودتان یازی کنیم. درایورهای که در ادامه دانلود خواهید کرد برای پردازنده های گرافیکی انویدیا و اینتل در دو نسخه دسکتاپ و لپ تاپ است که برای ویندوزهای 7، هشت، 8.1 و 10 در دو نسخه 32 و 64 بیتی ارائه شده است. امیدواریم این درایورها مورد استفاده شما قرار بکیرد.

برای دسترسی به درایورها به بخش مراجعه کنید.

 

موفق باشید

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید ای ام دی نسخه 17.12.2 و انویدیا نسخه 388.71)

(image)

با عرضه ویندوز ده و مهاجرت کاربرانی زیادی به این ویندوز نیاز به بروزرسانی درایورها و دیگر موارد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به این موضوع که محدودیت هایی برای دسترسی به وب سایت انویدیا وجود دارد و گشتن در وب سایت ها برای پیدا کردن درایور وقت زیادی را می گیرد تصمیم گرفتیم مانند گذشته با ارائه درایورهای جدید شما را در دانلود راحت تر داریورهای مورد نظر خودتان یازی کنیم. درایورهای که در ادامه دانلود خواهید کرد برای پردازنده های گرافیکی انویدیا و اینتل در دو نسخه دسکتاپ و لپ تاپ است که برای ویندوزهای 7، هشت، 8.1 و 10 در دو نسخه 32 و 64 بیتی ارائه شده است. امیدواریم این درایورها مورد استفاده شما قرار بکیرد.

برای دسترسی به درایورها به بخش مراجعه کنید.

 

موفق باشید

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید ای ام دی نسخه 17.12.2 و انویدیا نسخه 388.71)

1 Dec

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.43 و ای ام دی نسخه 17.11.4)

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.43 و ای ام دی نسخه 17.11.4)

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.43 و ای ام دی نسخه 17.11.4)

با عرضه ویندوز ده و مهاجرت کاربرانی زیادی به این ویندوز نیاز به بروزرسانی درایورها و دیگر موارد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به این موضوع که محدودیت هایی برای دسترسی به وب سایت انویدیا وجود دارد و گشتن در وب سایت ها برای پیدا کردن درایور وقت زیادی را می گیرد تصمیم گرفتیم مانند گذشته با ارائه درایورهای جدید شما را در دانلود راحت تر داریورهای مورد نظر خودتان یازی کنیم. درایورهای که در ادامه دانلود خواهید کرد برای پردازنده های گرافیکی انویدیا و اینتل در دو نسخه دسکتاپ و لپ تاپ است که برای ویندوزهای 7، هشت، 8.1 و 10 در دو نسخه 32 و 64 بیتی ارائه شده است. امیدواریم این درایورها مورد استفاده شما قرار بکیرد.

برای دسترسی به درایورها به بخش مراجعه کنید.

 

موفق باشید

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.43 و ای ام دی نسخه 17.11.4)

(image)

با عرضه ویندوز ده و مهاجرت کاربرانی زیادی به این ویندوز نیاز به بروزرسانی درایورها و دیگر موارد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به این موضوع که محدودیت هایی برای دسترسی به وب سایت انویدیا وجود دارد و گشتن در وب سایت ها برای پیدا کردن درایور وقت زیادی را می گیرد تصمیم گرفتیم مانند گذشته با ارائه درایورهای جدید شما را در دانلود راحت تر داریورهای مورد نظر خودتان یازی کنیم. درایورهای که در ادامه دانلود خواهید کرد برای پردازنده های گرافیکی انویدیا و اینتل در دو نسخه دسکتاپ و لپ تاپ است که برای ویندوزهای 7، هشت، 8.1 و 10 در دو نسخه 32 و 64 بیتی ارائه شده است. امیدواریم این درایورها مورد استفاده شما قرار بکیرد.

برای دسترسی به درایورها به بخش مراجعه کنید.

 

موفق باشید

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.43 و ای ام دی نسخه 17.11.4)

16 Nov

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.31)

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.31)

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.31)

با عرضه ویندوز ده و مهاجرت کاربرانی زیادی به این ویندوز نیاز به بروزرسانی درایورها و دیگر موارد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به این موضوع که محدودیت هایی برای دسترسی به وب سایت انویدیا وجود دارد و گشتن در وب سایت ها برای پیدا کردن درایور وقت زیادی را می گیرد تصمیم گرفتیم مانند گذشته با ارائه درایورهای جدید شما را در دانلود راحت تر داریورهای مورد نظر خودتان یازی کنیم. درایورهای که در ادامه دانلود خواهید کرد برای پردازنده های گرافیکی انویدیا و اینتل در دو نسخه دسکتاپ و لپ تاپ است که برای ویندوزهای 7، هشت، 8.1 و 10 در دو نسخه 32 و 64 بیتی ارائه شده است. امیدواریم این درایورها مورد استفاده شما قرار بکیرد.

برای دسترسی به درایورها به بخش مراجعه کنید.

 

موفق باشید

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.31)

(image)

با عرضه ویندوز ده و مهاجرت کاربرانی زیادی به این ویندوز نیاز به بروزرسانی درایورها و دیگر موارد بیش از پیش احساس می شود. با توجه به این موضوع که محدودیت هایی برای دسترسی به وب سایت انویدیا وجود دارد و گشتن در وب سایت ها برای پیدا کردن درایور وقت زیادی را می گیرد تصمیم گرفتیم مانند گذشته با ارائه درایورهای جدید شما را در دانلود راحت تر داریورهای مورد نظر خودتان یازی کنیم. درایورهای که در ادامه دانلود خواهید کرد برای پردازنده های گرافیکی انویدیا و اینتل در دو نسخه دسکتاپ و لپ تاپ است که برای ویندوزهای 7، هشت، 8.1 و 10 در دو نسخه 32 و 64 بیتی ارائه شده است. امیدواریم این درایورها مورد استفاده شما قرار بکیرد.

برای دسترسی به درایورها به بخش مراجعه کنید.

 

موفق باشید

درایورهای جدید انویدیا، ای ام دی و اینتل (درایور جدید انویدیا نسخه 388.31)

2 Jul

پانامرای جدید سدان رکورد شکن پورشه با ظاهری جذاب تر از نسخه قبلی

پانامرای جدید سدان رکورد شکن پورشه با ظاهری جذاب تر از نسخه قبلی

پانامرای جدید سدان رکورد شکن پورشه با ظاهری جذاب تر از نسخه قبلی

نسل اول پانامرا بدون شک سورپرایز بزرگی در صنعت خودرو سازی بود و توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود اما علیرغم تمام اخبار و مقالاتی که پیرامون آن منتشر می شد در تمامی آنها اشاره ای به چهره نه چندان زیبای خودرو اشاره شده بود و حتی بعضی ها از نسل اول خودرو به عنوان زشت ترین پورشه هم یاد میکردند. اما در هفته ای که گذشت شرکت پورشه نسل جدید خودروی چهار درب لوکس خود را معرفی کرد و نه تنها عملکرد این خودرو بارها بهتر از نسخه قبلی است بلکه طراحی ظاهر آن هم دستخوش تغییراتی شده است که تحسین منتقدین را در پی داشته است.

 

نسل جدید پورشه پانامرا بطور کلی دوباره طراحی شده است، ظاهر این خودرو با حفظ مؤلفه های لوکس بخاطر طراحی کوپه شکل کمی اسپورت تر و کشیده تر به نظر می آید. بعلاوه ظاهر کوپه شکل در پانامرای جدید فاصله بین دو محور چرخ ها نیز افزایش پیدا کرده و همین باعث شده تا شباهت زیادی به خودروی پورشه 911 افسانه ای پیدا کند. از جمله تغییرات مثبت دیگر پورشه پانامرای جدید تغییرات جامع در ظاهرا چراغ های جلو و عقب آن است که یکی از سوژه های منتقدین در نسخه قبلی بودند.

سدان لوکس و خوش تیپ جدید پورشه در داخل هم شاهد سونامی تغییرات طراحی بوده است و باز هم شباهت انکار ناپذیری به جدیدترین نسخه خودروی 911 اینبار در داخل پانامرای جدید مشاهده می شود. همچنین داخل این خودرو با انواع تکنولوژی های پیشرفته و جدید پوشیده شده است. نمایشگر هایی با کیفیت بالا و همچنین صفحه لمسی 12.3 اینچی که قابلیت های بی شماری را در اختیار سرنشینان قرار میدهند، حتی برای سرنشینان عقب نیز نمایشگر هایی فراهم شده است. از جمله امکانات پیشرفته این خودرو میتوان به سقف پانورامیک، صندلی های ماساژور دار و همچنین سیستم صوتی سه بعدی اشاره کرد.

نسل جدید سدان لوکس پورشه در نسخه های مختلف دارای پیشرانه های متفاوتی خواهد بود. در نسخه 4S خودروی پانامرا پیشرانه V6 با حجم 2.9 لیتر و دو توربو شارژر قرار خواهد گرفت ک قادر به تولید 440 اسب بخار قدرت و  405 فوت-پوند گشتاور است و در زمان 4.4 ثانیه این خودرو را از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت خواهد رساند. اما در نسخه توربوی خودروی پانامرا پیشرانه قوی تر و حجیم تر V8 با حجم 4 لیتر قرار دارد که قادر به تولید 550 اسب بخار قدرت و گشتاور 567 فوت-پوند است. پانامرا توربو در زمان 3.6 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و در هر دو نسخه از این خودرو نیز با انتخاب پکیج دلخواه Sport Chrono زمان شتاب آنها 0.2 ثانیه بهبود خواهد داشت. هر دو نسخه نیروی پیشرانه به هر چهار چرخ منتقل خواهد شد و جعبه دنده هشت سرعته دو کلاچه اتوماتیک بر روی آنها نصب خواهد شد.

تنها چند روز بعد از معرفی نسل جدید پورشه پانامرا شرکت پورشه با انتشار ویدئویی خبر از رکورد شکنی سدان لوکس جدید این شرکت در پیست نوربرگرینگ داد. در این ویدئو نسخه توربوی خودروی پورشه پانامرا موفق میشود با ثبت زمان 7 دقیقه و 38 ثانیه رکورد خودرو های سدان در این پیست را اندکی بهبود ببخشد. این رکورد پیش از این در اختیار خودروی آلفا رومئو Giulia Quadrifoglio بوده است. این ویدئو را میتوانید در انتهای همین مطلب مشاهده کنید. پورشه پانامرا در اوایل سال آینده میلادی وارد بازار ها خواهد شد و قیمت پایه نسخه  4S برابر 101 هزار دلار خواهد بود و نسخه توربو نیز با قیمت پایه 148 هزار دلار به فروش خواهند رسید.

پانامرای جدید سدان رکورد شکن پورشه با ظاهری جذاب تر از نسخه قبلی

(image)

نسل اول پانامرا بدون شک سورپرایز بزرگی در صنعت خودرو سازی بود و توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود اما علیرغم تمام اخبار و مقالاتی که پیرامون آن منتشر می شد در تمامی آنها اشاره ای به چهره نه چندان زیبای خودرو اشاره شده بود و حتی بعضی ها از نسل اول خودرو به عنوان زشت ترین پورشه هم یاد میکردند. اما در هفته ای که گذشت شرکت پورشه نسل جدید خودروی چهار درب لوکس خود را معرفی کرد و نه تنها عملکرد این خودرو بارها بهتر از نسخه قبلی است بلکه طراحی ظاهر آن هم دستخوش تغییراتی شده است که تحسین منتقدین را در پی داشته است.

 

نسل جدید پورشه پانامرا بطور کلی دوباره طراحی شده است، ظاهر این خودرو با حفظ مؤلفه های لوکس بخاطر طراحی کوپه شکل کمی اسپورت تر و کشیده تر به نظر می آید. بعلاوه ظاهر کوپه شکل در پانامرای جدید فاصله بین دو محور چرخ ها نیز افزایش پیدا کرده و همین باعث شده تا شباهت زیادی به خودروی پورشه 911 افسانه ای پیدا کند. از جمله تغییرات مثبت دیگر پورشه پانامرای جدید تغییرات جامع در ظاهرا چراغ های جلو و عقب آن است که یکی از سوژه های منتقدین در نسخه قبلی بودند.(image)

سدان لوکس و خوش تیپ جدید پورشه در داخل هم شاهد سونامی تغییرات طراحی بوده است و باز هم شباهت انکار ناپذیری به جدیدترین نسخه خودروی 911 اینبار در داخل پانامرای جدید مشاهده می شود. همچنین داخل این خودرو با انواع تکنولوژی های پیشرفته و جدید پوشیده شده است. نمایشگر هایی با کیفیت بالا و همچنین صفحه لمسی 12.3 اینچی که قابلیت های بی شماری را در اختیار سرنشینان قرار میدهند، حتی برای سرنشینان عقب نیز نمایشگر هایی فراهم شده است. از جمله امکانات پیشرفته این خودرو میتوان به سقف پانورامیک، صندلی های ماساژور دار و همچنین سیستم صوتی سه بعدی اشاره کرد.(image)

نسل جدید سدان لوکس پورشه در نسخه های مختلف دارای پیشرانه های متفاوتی خواهد بود. در نسخه 4S خودروی پانامرا پیشرانه V6 با حجم 2.9 لیتر و دو توربو شارژر قرار خواهد گرفت ک قادر به تولید 440 اسب بخار قدرت و  405 فوت-پوند گشتاور است و در زمان 4.4 ثانیه این خودرو را از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت خواهد رساند. اما در نسخه توربوی خودروی پانامرا پیشرانه قوی تر و حجیم تر V8 با حجم 4 لیتر قرار دارد که قادر به تولید 550 اسب بخار قدرت و گشتاور 567 فوت-پوند است. پانامرا توربو در زمان 3.6 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و در هر دو نسخه از این خودرو نیز با انتخاب پکیج دلخواه Sport Chrono زمان شتاب آنها 0.2 ثانیه بهبود خواهد داشت. هر دو نسخه نیروی پیشرانه به هر چهار چرخ منتقل خواهد شد و جعبه دنده هشت سرعته دو کلاچه اتوماتیک بر روی آنها نصب خواهد شد.(image)

تنها چند روز بعد از معرفی نسل جدید پورشه پانامرا شرکت پورشه با انتشار ویدئویی خبر از رکورد شکنی سدان لوکس جدید این شرکت در پیست نوربرگرینگ داد. در این ویدئو نسخه توربوی خودروی پورشه پانامرا موفق میشود با ثبت زمان 7 دقیقه و 38 ثانیه رکورد خودرو های سدان در این پیست را اندکی بهبود ببخشد. این رکورد پیش از این در اختیار خودروی آلفا رومئو Giulia Quadrifoglio بوده است. این ویدئو را میتوانید در انتهای همین مطلب مشاهده کنید. پورشه پانامرا در اوایل سال آینده میلادی وارد بازار ها خواهد شد و قیمت پایه نسخه  4S برابر 101 هزار دلار خواهد بود و نسخه توربو نیز با قیمت پایه 148 هزار دلار به فروش خواهند رسید.

پانامرای جدید سدان رکورد شکن پورشه با ظاهری جذاب تر از نسخه قبلی

دانلود نرم افزار