16 Dec

انتقاد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از تعیین قیمت اینترنت

انتقاد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از تعیین قیمت اینترنت

انتقاد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از تعیین قیمت اینترنت

در حالی که به نظر می رسد پس از چند هفته طوفانی بین کاربران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مشخص کردن تعرفه های جدید اینترنت و آغاز بررسی عملی کاربران برای سنجش کیفیت سرویس های جدید حالا شرایط اینترنت در ایران کمی عادی تر از قبل در حالی پیگیری شدن باشد، امروز رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با اعتراض به شیوه قیمت گذاری اینترنت در کشور، ماجرای جدیدی را در این زمینه آغاز کرد.

بر اساس گزارش منتشر شده در تسنیم، رییس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در رابطه با شیوه تعیین قیمت اینترنت گفت: “کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات درحالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت، ارائه دهد”. وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می کنند اظهار کرد: “با وجود اینکه اعلام می‌شود، سازمان حمایت مسئولیت قیمت گذاری کالا را دارد، بنده آن را قبول نمی‌کنم زیرا ما تنها کارشناسی قیمت داریم، با این وجود برخی سازمان‌ها نیز خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می‌کنند”. به این ترتیب به نظر می رسد اولین ساز مخالفت با شرایط کنونی توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کوک شده و به زودی باید شاهد مصاحبه های زنجیروار در حمایت و یا مخالفت با این سخنان باشیم. متاسفانه با وجود اینکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقش میانجی برای ایجاد شرایط برابر برای هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده را دارد، در ماه ها و سال های گذشته تصمیماتی را اتخاذ کرده که عمدتا به ضرر مصرف کنندگان و مستقیما به سود تولید کنندگان بوده است و به همین دلیل امیدواری زیادی برای بهبود شرایط کنونی با این اظهار نظر وجود ندارد.

انتقاد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از تعیین قیمت اینترنت

(image)

در حالی که به نظر می رسد پس از چند هفته طوفانی بین کاربران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مشخص کردن تعرفه های جدید اینترنت و آغاز بررسی عملی کاربران برای سنجش کیفیت سرویس های جدید حالا شرایط اینترنت در ایران کمی عادی تر از قبل در حالی پیگیری شدن باشد، امروز رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با اعتراض به شیوه قیمت گذاری اینترنت در کشور، ماجرای جدیدی را در این زمینه آغاز کرد.

بر اساس گزارش منتشر شده در تسنیم، رییس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در رابطه با شیوه تعیین قیمت اینترنت گفت: “کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات درحالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت، ارائه دهد”. وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می کنند اظهار کرد: “با وجود اینکه اعلام می‌شود، سازمان حمایت مسئولیت قیمت گذاری کالا را دارد، بنده آن را قبول نمی‌کنم زیرا ما تنها کارشناسی قیمت داریم، با این وجود برخی سازمان‌ها نیز خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می‌کنند”. به این ترتیب به نظر می رسد اولین ساز مخالفت با شرایط کنونی توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کوک شده و به زودی باید شاهد مصاحبه های زنجیروار در حمایت و یا مخالفت با این سخنان باشیم. متاسفانه با وجود اینکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقش میانجی برای ایجاد شرایط برابر برای هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده را دارد، در ماه ها و سال های گذشته تصمیماتی را اتخاذ کرده که عمدتا به ضرر مصرف کنندگان و مستقیما به سود تولید کنندگان بوده است و به همین دلیل امیدواری زیادی برای بهبود شرایط کنونی با این اظهار نظر وجود ندارد.

انتقاد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از تعیین قیمت اینترنت