12 Aug

یک روز زندگی با ساعت آفتابی از جنس انسان

یک روز زندگی با ساعت آفتابی از جنس انسان

یک روز زندگی با ساعت آفتابی از جنس انسان

آیا تا به حال برای شما پیش آمده که بخواهید مانند یک عقربک باشید؟ عقربک (gnomon) بخش بلند یک ساعت آفتابی است که با همراهی سایه ساخته می شود. سایه عقربک زمانی که خورشید در سراسر آسمان حرکت میکند، تغییر میکند. با جابجایی عقربه بر روی شماره، زمان ساعت مشخص می شود. در تاریخ 19 جولای، گروه ستاره شناسی Progymnasium Rosenfeld یک ساعت آفتابی با مشارکت انسان ها ساختند. هر یک از شرکت کنندگان این برنامه، نقش خود را به عنوان عقربک به مدت 10 دقیقه اجرا میکردند. این ویدئوی تایم لپس کوتاه، از عکس های تشکیل شده که هر 20 ثانیه یکبار از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت تابستان در اروپای مرکزی از شرکت کنندگان گرفته شده است. علامت های روی زمین، شماره ساعت ها است که محاسبه شده تا زمان محلی را برای هر روز را نشان دهد. در پشت تصویر، برج ساعتی قرار گرفته است برای چک کردن زمان. آیا شما می توانید زمان محلی ظهر خورشید را پیدا کنید؟ (نکته: در ظهر، خورشید در نیم روز آسمانی است.) این گروه پرتلاش قصد دارند این عملکرد را در زمستان آینده نیز تکرار کنند و طول روز و ارتفاع خورشید را مقایسه کنند.

یک روز زندگی با ساعت آفتابی از جنس انسان

(image)

آیا تا به حال برای شما پیش آمده که بخواهید مانند یک عقربک باشید؟ عقربک (gnomon) بخش بلند یک ساعت آفتابی است که با همراهی سایه ساخته می شود. سایه عقربک زمانی که خورشید در سراسر آسمان حرکت میکند، تغییر میکند. با جابجایی عقربه بر روی شماره، زمان ساعت مشخص می شود. در تاریخ 19 جولای، گروه ستاره شناسی Progymnasium Rosenfeld یک ساعت آفتابی با مشارکت انسان ها ساختند. هر یک از شرکت کنندگان این برنامه، نقش خود را به عنوان عقربک به مدت 10 دقیقه اجرا میکردند. این ویدئوی تایم لپس کوتاه، از عکس های تشکیل شده که هر 20 ثانیه یکبار از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت تابستان در اروپای مرکزی از شرکت کنندگان گرفته شده است. علامت های روی زمین، شماره ساعت ها است که محاسبه شده تا زمان محلی را برای هر روز را نشان دهد. در پشت تصویر، برج ساعتی قرار گرفته است برای چک کردن زمان. آیا شما می توانید زمان محلی ظهر خورشید را پیدا کنید؟ (نکته: در ظهر، خورشید در نیم روز آسمانی است.) این گروه پرتلاش قصد دارند این عملکرد را در زمستان آینده نیز تکرار کنند و طول روز و ارتفاع خورشید را مقایسه کنند.

یک روز زندگی با ساعت آفتابی از جنس انسان