22 Dec

آشنایی با نوآوری های برتر صنایع دوچرخه در سال 2016

آشنایی با نوآوری های برتر صنایع دوچرخه در سال 2016

نوآوری های برتر صنایع دوچرخه

یک سال دیگر گذشت و ما باز هم شاهد معرفی دستگاه‌ها و فناوری های جدیدی بودیم که شاید پیشتر تحقق آنها را غیر ممکن می‌دانستیم. حالا نیز قصد داریم نگاهی به نوآوری های برتر صنایع دوچرخه در 12 ماه اخیر داشته باشیم. هرچند شاید برخی از مواردی که در ادامه ذکر خواهیم کرد، به این زودی‌ها …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آشنایی با نوآوری های برتر صنایع دوچرخه در سال 2016

(image)

یک سال دیگر گذشت و ما باز هم شاهد معرفی دستگاه‌ها و فناوری های جدیدی بودیم که شاید پیشتر تحقق آنها را غیر ممکن می‌دانستیم. حالا نیز قصد داریم نگاهی به نوآوری های برتر صنایع دوچرخه در 12 ماه اخیر داشته باشیم. هرچند شاید برخی از مواردی که در ادامه ذکر خواهیم کرد، به این زودی‌ها …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آشنایی با نوآوری های برتر صنایع دوچرخه در سال 2016

13 Jul

شما نظر دهید: پیشرفت صنایع فضایی کشورمان را چگونه می بینید؟

شما نظر دهید: پیشرفت صنایع فضایی کشورمان را چگونه می بینید؟

شما نظر دهید: پیشرفت صنایع فضایی کشورمان را چگونه می بینید؟

رفتن به فضا آرزوی دیرینه مردم کشور ماست.کشوری با تمدن چند هزار ساله و صاحب نظریه های علمی انتظارات مردمش از دولت را در زمینه های علمی بالا برده است و دولت توانسته تا حدودی این انتظارات را  برآورده کند.دولتمردان کشور ما هم در چند سال گذشته با پیوند این صنعت با دانشگاه و پرتاب ماهواره های فضایی به فکر این افتاده اند که در کلوپ فضایی عضو شده و پرچم ایران در کرات دیگر برافراشته کنند که البته این آرزو نیازمند زمان است.در ادامه نظر شما را در مورد صنعت فضایی کشور جویا می شویم.

وضعیت فعلی و آینده صنعت فضایی کشور را چگونه می بینید؟

به نظرتان ایران چه سالی می تواند پا به کره ماه بگذارد؟

آیا این رویا به حقیقت می پیوندد؟

 

 

برای اطلاع از جدیدترین اخبار دنیای دیجیتال، قیمت انواع قطعات سخت افزاری و تجهیزات الکترونیکی، آگاهی از اخبار مرتبط با تکنولوژی از جمله نوسان قیمت ارز، تصاویر، ویدئوها و مطالب آموزشی اختصاصی به کانال تلگرام وب سایت سخت افزار بپیوندید:

شما نظر دهید: پیشرفت صنایع فضایی کشورمان را چگونه می بینید؟

(image)

رفتن به فضا آرزوی دیرینه مردم کشور ماست.کشوری با تمدن چند هزار ساله و صاحب نظریه های علمی انتظارات مردمش از دولت را در زمینه های علمی بالا برده است و دولت توانسته تا حدودی این انتظارات را  برآورده کند.دولتمردان کشور ما هم در چند سال گذشته با پیوند این صنعت با دانشگاه و پرتاب ماهواره های فضایی به فکر این افتاده اند که در کلوپ فضایی عضو شده و پرچم ایران در کرات دیگر برافراشته کنند که البته این آرزو نیازمند زمان است.در ادامه نظر شما را در مورد صنعت فضایی کشور جویا می شویم.

وضعیت فعلی و آینده صنعت فضایی کشور را چگونه می بینید؟

به نظرتان ایران چه سالی می تواند پا به کره ماه بگذارد؟

آیا این رویا به حقیقت می پیوندد؟

 

 

برای اطلاع از جدیدترین اخبار دنیای دیجیتال، قیمت انواع قطعات سخت افزاری و تجهیزات الکترونیکی، آگاهی از اخبار مرتبط با تکنولوژی از جمله نوسان قیمت ارز، تصاویر، ویدئوها و مطالب آموزشی اختصاصی به کانال تلگرام وب سایت سخت افزار بپیوندید:

شما نظر دهید: پیشرفت صنایع فضایی کشورمان را چگونه می بینید؟

تلگرام