18 Nov

مشکل کمبود پردازنده های اینتل حل شد (شکست حباب قیمت؟)

مشکل کمبود پردازنده های اینتل حل شد (شکست حباب قیمت؟)

مشکل کمبود پردازنده های اینتل حل شد (شکست حباب قیمت؟)

یکی از مواردی که پردازنده های با آن درگیر هستند، عدم تغذیه کامل بازار بوده و در برخی از نقاط جهان کمبود این پردازنده ها مشهود است. از سوی دیگر این پردازنده ها در برخی کشورها مانند “ایران” با حباب قیمت غیر منطقی مواجه هستند که این امر برای کاربران و طرفداران این برند مشکلاتی را به وجود آورده است. از این رو اینتل به سرعت دست به کار شده و برای رفع آن تدابیری را اندیشیده است. غول تراشه های پردازشی جهان اعلام کرده است که آسمان کافی لیک هنوز ابری و باران زده است! پردازنده های محبوبی از جمله 8600K و 8700K به طور خاص تحت تاثیر این موراد قرار گرفته اند.

اینتل برای تولید و مونتاژ پردازنده های “کافی لیک” عموما از کارخانه و تاسیسات خود در کشور مالزی بهره گرفته است؛ اما این بخش توان تولید بیشتر و تامین تمامی نیازهای مشتریان اینتل را به صورت همزمان ندارد. در نتیجه اینتل به ناچار یک مجوز جدید به منظور ارائه یک خط تولید جدید در استان Chengdu واقع در چین را صادر کرده است. با این حال تمامی خطوط تولید اینتل بخش از Copy Exactly! (CE!) هستند و این بدان معنی است که تمام خطوط تولید موظف به رعایت و استفاده از تجهیزاتی با متودولوژی یکسان هستند که نباید در محصولات نهایی تولید شده توسط آنها، تفاوت چندانی وجود داشته باشد. هیچ اطلاعات حقیقی از آنکه CPU های تولید شده ی اینتل در مالزی چه تفاوتی با مدل های تولید شده در چین دارند، وجود ندارد. با این وجود مشتریان اینتل از تاریخ 15 دسامبر می توانند پردازنده های کافی لیک تولید چین را دریافت نمایند.

مشکل کمبود پردازنده های اینتل حل شد (شکست حباب قیمت؟)

(image)

یکی از مواردی که پردازنده های با آن درگیر هستند، عدم تغذیه کامل بازار بوده و در برخی از نقاط جهان کمبود این پردازنده ها مشهود است. از سوی دیگر این پردازنده ها در برخی کشورها مانند “ایران” با حباب قیمت غیر منطقی مواجه هستند که این امر برای کاربران و طرفداران این برند مشکلاتی را به وجود آورده است. از این رو اینتل به سرعت دست به کار شده و برای رفع آن تدابیری را اندیشیده است. غول تراشه های پردازشی جهان اعلام کرده است که آسمان کافی لیک هنوز ابری و باران زده است! پردازنده های محبوبی از جمله 8600K و 8700K به طور خاص تحت تاثیر این موراد قرار گرفته اند.

(image)

اینتل برای تولید و مونتاژ پردازنده های “کافی لیک” عموما از کارخانه و تاسیسات خود در کشور مالزی بهره گرفته است؛ اما این بخش توان تولید بیشتر و تامین تمامی نیازهای مشتریان اینتل را به صورت همزمان ندارد. در نتیجه اینتل به ناچار یک مجوز جدید به منظور ارائه یک خط تولید جدید در استان Chengdu واقع در چین را صادر کرده است. با این حال تمامی خطوط تولید اینتل بخش از Copy Exactly! (CE!) هستند و این بدان معنی است که تمام خطوط تولید موظف به رعایت و استفاده از تجهیزاتی با متودولوژی یکسان هستند که نباید در محصولات نهایی تولید شده توسط آنها، تفاوت چندانی وجود داشته باشد. هیچ اطلاعات حقیقی از آنکه CPU های تولید شده ی اینتل در مالزی چه تفاوتی با مدل های تولید شده در چین دارند، وجود ندارد. با این وجود مشتریان اینتل از تاریخ 15 دسامبر می توانند پردازنده های کافی لیک تولید چین را دریافت نمایند.

مشکل کمبود پردازنده های اینتل حل شد (شکست حباب قیمت؟)