8 Apr

تصویر واقعی گوشی میزو پرو 6 توسط مدیر این کمپانی فاش شد

تصویر واقعی گوشی میزو پرو 6 توسط مدیر این کمپانی فاش شد

گوشی میزو پرو 6

گوشی میزو پرو 6 محصول بعدی کمپانی میزو خواهد بود. چهارشنبه گذشته هجدهم فروردین ماه، کمپانی میزو گوشی هوشمند جدیدی را معرفی کرد. میزو ام 3 نوت اولین گوشی از سری‌ام نوت کمپانی میزو بوده که بدنه‌ای تمام فلزی دارد. می‌شود ام 3 نوت تنهای گوشی این کمپانی نیست که اخیراً خودنمایی کرده میزو به تازگی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصویر واقعی گوشی میزو پرو 6 توسط مدیر این کمپانی فاش شد

(image)

گوشی میزو پرو 6 محصول بعدی کمپانی میزو خواهد بود. چهارشنبه گذشته هجدهم فروردین ماه، کمپانی میزو گوشی هوشمند جدیدی را معرفی کرد. میزو ام 3 نوت اولین گوشی از سری‌ام نوت کمپانی میزو بوده که بدنه‌ای تمام فلزی دارد. می‌شود ام 3 نوت تنهای گوشی این کمپانی نیست که اخیراً خودنمایی کرده میزو به تازگی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصویر واقعی گوشی میزو پرو 6 توسط مدیر این کمپانی فاش شد

فروش بک لینک