10 Feb

تماشا کنید: تصاویر زیبایی که نشان میدهد همه مادرها یکی‌اند

تماشا کنید: تصاویر زیبایی که نشان میدهد همه مادرها یکی‌اند

تماشا کنید: تصاویر زیبایی که نشان میدهد همه مادرها یکی‌اند

عشق و محبت مادرها هیچ مرزی ندارد. این نه تنها در انسان ها که در همه حیوانات نیز یکسان است. احساس محبت و مراقبتی که مادران نسبت به فرزندانشان دارند در همه موجودات از خوک، پنگوئن، خرس و… بدون چشم داشت و بی حد و حصر است. در این مجموعه از تصاویری سخت افزاری با هم نگاهی میندازیم به روابط زیبای مادر و فرزندی در دیگر موجودات. با ما همراه باشید.

همه ما میدونیم که محبت مادر بدون هیچ چشم داشتیه

مادرا همیشه به ما گوش میدن و نصیحتمون می کنن

بعضی اوقات هم مراقبت کردن از ما برای مادر واقعا سخته

وقت گذروندن با مامان ها از هر چیزی بیشتر ارزش داره

مامان همه تلاششو میکنه که تو رو خوشحال نگه داره

چونکه مادرا مسوولیت پذیرترین موجودات جهانند

اونا خیلی چیزها رو تو زندگی به ما یاد میدن

بدون در نظر گرفتن عیب هامون ما رو دوست دارن

و همیشه آماده ان که سپر بلای ما باشن

اونا با ما بچگی رو دوباره تجربه می کنن

وقتی هم که کنارشون هستیم  از دورن احساس گرما می کنیم

هیچوقت از محبت دست نمی کشن

بعضی اوقات یه بغلشون همه مشکلات رو حل میکنه

مامان ها حتی در سخت ترین شرایط هم به ما کمک می کنند…

…بخاطر اینکه اونا بهترینند

با آرزوی همیشگی بودن آغوش گرمشون برای همه

تماشا کنید: تصاویر زیبایی که نشان میدهد همه مادرها یکی‌اند

(image)

عشق و محبت مادرها هیچ مرزی ندارد. این نه تنها در انسان ها که در همه حیوانات نیز یکسان است. احساس محبت و مراقبتی که مادران نسبت به فرزندانشان دارند در همه موجودات از خوک، پنگوئن، خرس و… بدون چشم داشت و بی حد و حصر است. در این مجموعه از تصاویری سخت افزاری با هم نگاهی میندازیم به روابط زیبای مادر و فرزندی در دیگر موجودات. با ما همراه باشید.

همه ما میدونیم که محبت مادر بدون هیچ چشم داشتیه(image)

مادرا همیشه به ما گوش میدن و نصیحتمون می کنن(image)

بعضی اوقات هم مراقبت کردن از ما برای مادر واقعا سخته(image)

وقت گذروندن با مامان ها از هر چیزی بیشتر ارزش داره

(image)

مامان همه تلاششو میکنه که تو رو خوشحال نگه داره(image)

چونکه مادرا مسوولیت پذیرترین موجودات جهانند(image)

اونا خیلی چیزها رو تو زندگی به ما یاد میدن(image)

بدون در نظر گرفتن عیب هامون ما رو دوست دارن(image)

و همیشه آماده ان که سپر بلای ما باشن

(image)

اونا با ما بچگی رو دوباره تجربه می کنن

(image)

وقتی هم که کنارشون هستیم  از دورن احساس گرما می کنیم(image)

هیچوقت از محبت دست نمی کشن(image)

بعضی اوقات یه بغلشون همه مشکلات رو حل میکنه(image)

مامان ها حتی در سخت ترین شرایط هم به ما کمک می کنند…(image)

…بخاطر اینکه اونا بهترینند(image)

با آرزوی همیشگی بودن آغوش گرمشون برای همه(image)

تماشا کنید: تصاویر زیبایی که نشان میدهد همه مادرها یکی‌اند